MelkbusShop.nl

Ontzettend veel handige informatie over alles wat met mollen te maken heeft!

Welkom op Mollen Bestrijden. Op deze website vindt u veel informatie over mollen, handig gesorteerd op alfabetische volgorde. Mollen Bestrijden presenteert gestructureerde informatie over mollen.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Mollen Bestrijden met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Mollen Bestrijden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Mollen Bestrijden alles in het werk stelt om misbruik en ongewenste inhoud te voorkomen, is Mollen Bestrijden niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten binnen deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Mollen Bestrijden worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Mollen Bestrijden kan niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Mollen Bestrijden worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.